I          Uvodne odredbe

Definicije:

"Sport Vision“ ili „mi“ označava privredno društvo SPORT VISION DOO Bijeljina, Pantelinska 79A, 76 300 Bijeljina,  Matični broj: 59-01-0118-14 (1-5576), JIB: 4401843920003.

Internet Prodavnice“ označavaju internet prodavnice kojima upravlja Sport Vision u okviru svoje poslovne djelatnosti, a naročito www.buzzsneakers.bawww.sportreality.ba  i www.sportvision.ba, pojedinačno „Internet Prodavnica

Internet Sajtovi“ označavaju Internet Prodavnice i druge internet stranice kojima upravlja Sport Vision u okviru svoje poslovne djelatnosti, a naročito www.sportandbonus.com/ba i www.mojprofil.ba, pojedinačno „Internet Sajt

Korisnik“, „Vi“ označava Vas, korisnika Internet Sajtova (bilo koje fizičko lice);

Ovi opšti uslovi korišćenja („Opšti uslovi“) primjenjuju se na Internet Sajtovima i imaju za svrhu da regulišu pristupanje i korišćenje Internet Sajtova od strane korisnika.

Pojam „Korišćenje“ znači sve operacije koje vrši korisnik nakon pristupanja Internet Sajtu, uključujući jednostavan pregled, bez obzira na sredstvo pristupa (npr. kompjuter, tablet ili pametni telefon), tip konekcije (privatna konekcija, konekcija trećeg lica ili javni wi-fi) i mjesto konekcije.

Internet Sajtovi pripadaju Sport Vision-u.

Korišćenje Internet Sajtova regulisano je ovim Opštim uslovima i uslovljeno je Vašom saglasnošću sa ovim Opštim uslovima.

Samim Korišćenjem bilo kog Internet Sajta potvrđujete saglasnost sa ovim Opštim uslovima, čiji sastavni dio su i:

Svim ovim odredbama, uslovima, politikama i pravilima možete pristupiti preko Internet Sajta u bilo kom trenutku. Oni mogu biti izmjenjeni i dopunjeni, ali primjenjuju se oni koji su na snazi na Internet Sajtu na datum kada Vi koristite Internet Sajt.

Dodatne odredbe i uslovi se mogu primjenjivati na određene funkcionalnosti, dijelove ili na sadržaj Internet Sajta. Kada je to slučaj, takvi uslovi će biti prikazani na ekranu ili će im se moći pristupiti putem linka.

II         Uslovi korišćenja Internet Sajta

Internet Sajt je namijenjen korisnicima u Bosni i Hercegovini, i to samo fizičkim licima. Nije dozvoljeno korišćenje Internet Sajta u svrhe obavljanja poslovne djelatnosti. Mi ne izdajemo PDV fakture za poslovnu upotrebu za porudžbine preko Internet Sajta.

Kada izvršite porudžbinu na Internet Sajtu, izjavljujete da imate najmanje 18 godina i da ste pravno sposobni za sklapanje obavezujućih ugovora ili da imate najmanje 16 godina i prilikom poručivanja i plaćanja raspolažete svojom zaradom ili imovinom koju ste stekli sopstvenim radom.

Vaša je odgovornost da obezbjedite da Vaša oprema kojom pristupate Internet Sajtu (kompjuter, laptop, netbuk, tablet, pametni telefon ili drugi uređaj) bude kompatibilan sa svim specifičnim uslovima pristupa Internet Sajtu.

Pristup pojedinim uslugama i funkcionalnostima koje nudi Internet Sajt može zahtjevati registraciju korisničkog naloga i prijavljivanje na registrovani korisnički nalog, u skladu sa pravilima registracije i upravljanja korisničkim nalogom, za šta je potrebno da date Vaše lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011) i Politikom privatnosti.

Mi ne garantujemo da će pristup Internet Sajtu biti kontinuiran, neometan ili bez greške. Može biti planiranih ili neplaniranih perioda u kojima određene funkcionalnosti, dijelovi ili sadržaj Internet Sajta nisu dostupni ili su izmijenjeni, suspendovani ili povučeni, po Našem isključivom nahođenju, bez obaveze obavještavanja. Mi nećemo biti odgovorni prema Vama ili bilo kom trećem licu za bilo koju posljedicu nedostupnosti, izmjene, suspenzije ili povlačenja Internet Sajta, ili bilo koje funkcionalnosti, dijela ili sadržaja na Internet Sajtu.

III       Funkcionalnosti Internet Sajta

Na Internet Sajtu možete da:

 • pretražite proizvode i usluge koje nudimo, kao i naše fizičke prodavnice;
 • vršite kupovinu na daljinu u skladu sa Uslovima prodaje, Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini("Sl. glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015"), važećim propisima entiteta i drugim primjenjivim propisima („Online kupovina“);
 • dajete ocjene i objavljujete mišljenja o proizvodima koje Mi prodajemo (samo ukoliko je korisnik kupio artikal na Internet Prodavnici, nakon što prođe pravopisnu recenziju);
 • postavljate pitanja o proizvodima koje Mi prodajemo i upućujete druge vrste upita putem kontaktne forme u vidu interaktivnog formulara, e-maila ili putem telefona; i

Ako date svoju saglasnost, možete primati newsletter, odnosno informacije o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/konkursima, novostima i ponudama prodavnica kojima upravljamo, naročito prodavnice Sport Vision, Buzz, Sport Reality i program lojalnosti Sport&Bonus, putem e-maila ili broja telefona, u skladu sa Politikom privatnosti.

Ako registrujete svoj korisnički nalog možete i da koristite funkcionalnosti navedene u odjeljku VI ovih Opštih uslova.

Ako se uključite u naš Sport&Bonus program lojalnosti možete da koristite povoljnosti navedene u odjeljku VII ovih Opštih uslova

Ova lista funkcionalnosti je informativnog karaktera i zadržavamo pravo da dodamo, izmijenimo ili uklonimo pojedine funkcionalnosti, privremeno ili stalno, bez potrebe da tražimo Vašu saglasnost.

IV        Nedozvoljena ponašanja na Internet Sajtu

Vi se obavezujete da korisite Internet Sajt i sve što je dostupno na Internet Sajtu ili putem Internet Sajta isključivo u zakonom dozvoljene svrhe i u skladu sa primjenljivim zakonima i propisima, na odgovoran način i bez nanošenja štete Našem poslovnom ugledu, poslovnom ugledu sa nama povezanih pravnih lica i trećim licima.

Naročito se obavezujete da:

 • ne preuzimate, čuvate ili koristite bilo koji sadržaj koji pripada trećim licima i podliježe pravima intelektualne svojine ili pravima zaštite ličnih podataka;
 • ne sakupljate i skladištite sadržaj Internet Sajta na nekom serveru ili drugom umreženom uređaju za skladištenje ili stvarate elektronsku bazu podataka tako što ćete sistematski preuzimati i skladištiti sadržinu Internet Sajta;
 • ne brišete ili mijenjate bilo koji sadržaj na Internet Sajtu ili pokušavate da zaobiđete bezbjednost, ili ometate funkcionisanje Internet Sajta ili servera na kojima se čuva;
 • ne unosite na Internet Sajt viruse, trojance, računarske crve, logičke bombe ili bilo koji drugi softver ili tehnološki štetan materijal;
 • neovlašćeno ne pristupate Internet Sajtu, serveru na kom se nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa Internet Sajtom, odnosno napadate Internet Sajt putem bilo koje aktivnosti koja za cilj ima onemogućavanje ili otežavanje rada Internet Sajta;
 • ne kreirate linkove ka Internet Sajtu sa bilo koje druge internet lokacije bez Naše prethodne pisane saglasnosti, s tim da možete objaviti link ka Internet Sajtu na internet sajtu kojim Vi upravljate, pod uslovom da link nije obmanjujući i da Vi tačno navedete njegovu destinaciju i činjenicu da Mi nismo odobrili ili podržali taj link, Vaš internet sajt ili proizvode i usluge koje Vi nudite, i to tako da linkujete početnu stranicu našeg Internet Sajta (ne i da je frame-ujete ili kopirate) i pod uslovom da internet sajt povezan tim linkom ne sadrži nikakve nezakonite, prijeteće, uvredljive, klevetničke, pornografske, opscene, vulgarne, nedolične ili nasilne sadržaje, ili sadržaje koji mogu povrijediti prava intelektualne svojine ili druga prava trećih lica;
 • ne skladištite, distribuirate ili objavljujete bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, uvredljiv, rasistički, revizionistički, nemoralan, koji podstiče mržnju, ili koji može predstavljati napad na privatnost ili povredu ljudskih prava trećih lica, naročito prava intelektualne svojine ili prava na privatnost trećih lica;
 • ne kreirate lažne ili obmanjujuće porudžbine, a ako se može razumno procijeniti da je izvršena porudžbina ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavijestimo nadležne organe.

Svako pravo koje Vam je odobreno u skladu sa ovim Opštim uslovima prestaće da važi u slučaju da prekršite bilo koju od ovih odredbi.

V          Pravila objavljivanja na Internet Sajtu

Sadržaj koji objavljuje Internet Sajt

Iako se trudimo da sve informacije sadržane na Internet Sajtu (osim sadržaja koji generiše Korisnik) budu tačne, potpune i precizne, ne dajemo garancije da je to zaista i slučaj. Mi ne garantujemo tačnost, kompletnost, pouzdanost, kvalitet ili originalnost bilo kog sadržaja na Internet Sajtu, te se isključuje, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, bilo koja Naša odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode, koji nastanu kao rezultat Vašeg ili nečijeg drugog korišćenja Internet Sajta ili oslanjanja na bilo koji njegov sadržaj.

Mi možemo s vremena na vrijeme promijeniti format i sadržaj Internet Sajta. Vi ste saglasni da koristite Internet Sajt „u viđenom stanju“ i „kako je dostupan“ na Vaš sopstveni rizik.

Mi ne garantujemo da su sadržaji na Internet Sajtu bez virusa, trojanaca, računarskih crva, logičkih bombi i softvera ili tehnološki štetnog materijala. Vi ste odgovorni da obezbijedite odgovarajuće mere sigurnosti (uključujući anti-virus softver i drugu bezbjednosnu mjeru) kako bi zadovoljili Vaše konkretne zahtjeve u pogledu bezbjednosti i pouzdanosti sadržaja.

Sadržaj koji objavljuje Korisnik

Termin „sadržaj“ znači svaki element koji Vi deponujete na Internet Sajtu, kao što je tekst, komentar, slika, fotografija, video zapis, ili bilo koji tip dokumenta, bilo kakve sadržine ili forme. Vi ste odgovorni za sadržinu koju deponujete na Internet Sajtu.

Vi ste slobodni da objavite ili ne objavite sadržaj na Internet Sajtu, ali u svakom slučaju ne smijete objaviti sadržaj koji:

 • je nezakonit, prijeteći, uvredljiv, pogrdan, pornografski, opscen, vulgaran, nedoličan, nasilan ili koji može povrijediti prava intelektualne svojine ili druga prava bilo kog trećeg lica;
 • sadrži bilo kakve viruse, trojance, računarske crve, logičke bombe i tehnološki štetan materijal;
 • sadrži bilo koji oblik oglašavanja;
 • se izdaje za nekog drugog ili pogrešno predstavlja bilo kakvu povezanost sa nekim fizičkim ili pravnim licem.

Vi garantujete da Vi imate sva prava i ovlašćenja koji su potrebni da objavite neki sadržaj na Internet Sajtu, naročito u skladu sa važećim zakonodavstvom i pravima intelektualne svojine.

Internet Sajt Vam može, s vremena na vrijeme, dozvoliti da vidite sadržaj koji je generisao drugi korisnik i Mi ne možemo biti odgovorni za taj sadržaj, te se isključuje, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, bilo koja Naša odgovornost za takav sadržaj.

Brisanje sadržine

Mi zadržavamo pravo, po našem slobodnom nahođenju, da obrišemo ili izmjenimo bilo koji sadržaj koji Vi unesete, u svako doba i bez obavještavanja, naročito sadržaj koji je uvredljiv, neprikladan, nezakonit ili koji na bilo koji drugi način ugrožava Sport Vision ili druge korisnike.

VI        Korisnički nalog - sistem jedinstvenog prijavljivanja

Kako biste koristili neke funkcionalnosti Internet Prodavnica, morate registrovati korisnički nalog, osim ukoliko je Opštim uslovima predviđeno da se mogu koristiti i bez registracije ili prijavljivanja (npr. Online kupovina).

Sistem jedinstvenog prijavljivanja podrazumijeva mogućnost kreiranja i korišćenja jedinstvenog korisničkog naloga, kome možete pristupiti i njime upravljati putem bilo koje Internet Prodavnice. Jedinstveni korisnički nalog za sve Internet Prodavnice se nalazi na internet lokaciji mojprofil.ba, ali se korisničkom nalogu pristupa i koristi se isključivo na Internet prodavnicama.

Korisnički nalog na Internet Prodavnicama svih koncepata može da registruje svaki korisnik koji ima navršenih 16 godina života.

Registracijom korisničkog naloga korisnici stiču mogućnost da:

 • jednostavno i brzo vrše porudžbine na svim Internet Prodavnicama koristeći prethodno unesene kontakt podatke i podatke o adresi za isporuku;
 • kontrolišu i upravljaju svojim ličnim podacima, kao što su identifikacioni podaci (ime i prezime, e-mail adresa i lozinka, datum rođenja i pol, broj telefona), podaci o adresi (grad, opština, poštanski broj, ulica i kućni broj, stan/kuća, sprat, stan), podaci o preferencijama (omiljeni sportovi, omiljeni brendovi, omiljena vrsta proizvoda, omiljena boja), podaci o članovima porodice (starost i pol), podaci o sačuvanim platnim karticama (tip kartice, broj kartice i datum isteka važenja kartice); 
 • imaju kontrolu nad svojim korisničkim nalogom, kao i da ga u cijelosti obrišu;
 • vrše uvid i eventualne obrade svih porudžbina, kao i statusa porudžbina, od momenta kreiranja, obrade, do isporuke i, eventualno, povrata robe, na svim Internet Prodavnicama;
 • vrše uvid u sve podatke o svim obavljenim kupovinama u našim fizičkim prodavnicama i Internet Prodavnicama, u prethodne dvije godine;
 • prate proizvode koje su na Internet Prodavnicama označili da im se dopadaju, uključujući i promjene cijena i dostupnost veličina;
 • vrše uvid u proizvode koje su posljednje razgledali na Internet Prodavnicama;
 • upravljaju svojim saglasnostima za obradu; i
 • vrše uvid u program lojalnosti Sport&Bonus, ukoliko su verifikovali svoj broj mobilnog telefona, uključujući pregled broja bodova za dostizanje bonusa, artikala koji su na sniženju uz Sport&Bonus program lojalnosti i važenje rođendanskog vaučera.

Korisnički nalog predstavlja jedinstvenu identifikaciju korisnika u našem sistemu i možemo Vašem korisničkom nalogu pridružiti bilo koji podatak koji nam dostavite ili koji o Vama prikupimo, u skladu sa Politikom privatnosti.

Kreiranjem korisničkog naloga Vi pristajete da se na Vas primjenjuju i odredbe ovog odjeljka VI ovih Opštih uslova.

Obavezujete se da date tačne, potpune i pouzdane informacije prilikom registracije i upravljanja korisničkim nalogom, što nama omogućava da se usaglasimo sa svim našim obavezama.

Molimo da imate u vidu da ste u obavezi da kontinuirano ažurirate vaše podatke ukoliko se promijene na bilo koji način. Ovo je neophodno radi pravilnog ispunjavanja naših i Vaših obaveza. Vi snosite isključivu odgovornost za tačnost unesenih podataka, kao i ukoliko neka naša obaveza nije ispunjenja ili nije potpuno ili ispravno ispunjena, zbog neažurnosti podataka. Sport Vision nema pristup Vašem korisničkom nalogu, odnosno ne može vršiti izmjenu unesenih podataka.

E-mail adresa predstavlja jedinstveni identifikator korisničkog naloga, a lozinka parametar za autentifikaciju i zaštitu korisničkog naloga.

Ukoliko izaberete ili primite podatke za prijavljivanje na korisnički nalog (kao što su korisničko ime, lozinka ili drugi podaci) kao dio naših bezbjednosnih procedura, Vi te informacije morate čuvati u tajnosti i ne smijete ih otkriti ni jednom drugom licu. Vi ste odgovorni za sve postupke koji su učinjeni korišćenjem Vaših podataka za prijavljivanje. Obavezni ste da nas, bez odlaganja, obavijestite o bilo kakvom neovlašćenom korišćenju vaših podataka za prijavljivanje ili kršenju bezbjednosti za koje saznate.

Za registraciju i otvaranje korisničkog naloga potrebni su nam sljedeći lični podaci: ime i prezime i e-mail adresa. Prilikom registracije korisnicni imaju mogućnost, ali ne i obavezu, da unesu podatak o svom polu, koji se koristi u skladu sa Politikom privatnosti. Nemamo pristup lozinkama, tako da ste Vi isključivo odgovorni za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim korisničkim nalogom upravljati lično.

Na Internet Prodavnicama se možete prijaviti i putem društvenih mreža (Facebook i Google) koristeći profil registrovan na tim društvenim mrežama.

Verifikacija e-mail adrese je obavezan korak u cilju kompletranja procesa registracije korisničkog naloga, osim nakon prijavljivanja putem društvenih mreža (Facebook i Google).

Prilikom prvog prijavljivanja putem društvenih mreža (Facebook i Google), definišete koji podaci o profilu će biti sačuvani u korisnički nalog, s tim da je obavezno čuvanje imena (eng. Name).

Mi zadržavamo pravo da ne potvrdimo, suspendujemo ili obrišemo bilo koje podatke za prijavljivanje i/ili zabranimo pristup korisničkom nalogu, u bilo koje vrijeme, ukoliko smatramo da su informacije koje ste nam dali netačne ili da pripadaju ili se odnose na drugo lice.

U svakom trenutku možete samostalno podnijeti zahtjev za deaktivaciju korisničkog naloga u okviru sekcije “Obavještenja”, s tim da ćete u periodu od 30 dana od prijema obavještenja o deaktivaciji korisničkog naloga, imati mogućnost da se prijavite na svoj korisnički nalog kako bi opozvali prethodno podneseni zahtjev.

VII       Program lojalnosti Sport&Bonus

Sport Vision d.o.o. Pantelinska 79a, Bijeljina, Bosna i Hercegovina je pokretač programa „sport&bonus“ (u daljem tekstu: „Program“), izdavač „sport&bonus“ kartice (u daljem tekstu: „Kartica“) i kontrolor baze ličnih podataka za sve registrovane korisnike programa.

Korisnik programa može postati svako fizičko lice starije od 16 godina sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koja ispuni pristupnu izjavu na jednom od prodajnih mjesta koja su uključena u program. Potpisom pristupne izjave pojedinac potvrđuje da je saglasan sa svim pravilima programa. Svi obavezni podaci na Pristupnoj izjavi moraju biti popunjeni i pojedinac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom kartice.

Partneri programa su sva pravna lica koja sa Sport Vision d.o.o. Bijeljina potpišu ugovor o zajedničkoj promociji „sport&bonus“ programa i koja će vršiti funkciju prikupljanja i obrade podataka u ime i za račun Sport Vision d.o.o. Bijeljina. Sport Vision d.o.o. Bijeljina zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promijeni ili u potpunosti ukine elemente programa. Aktuelna pravila programa i spisak partnera programa su dostupni na internet adresi www.sportandbonus.com i u radnjama u kojima važi Program. O svakoj izmjeni pravila kao i promjeni partnera programa, Sport Vision d.o.o. Bijeljina će korisnika programa obavijestiti putem gore navedene internet stranice. Ako korisnik Programa upotrebljava Karticu nakon objavljenih promjena, znači da je sa njima saglasan.

Sport Vision d.o.o. Bijeljina namjerava da prikuplja, bilježi, razvrstava, koristi, organizuje i prenosi lične podatke korisnika programa i to: ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, email adresa i pol (u daljem tekstu: „Podaci“). Podaci korisnika Programa navedeni u Pristupnoj izjavi kao i podaci o obavljenim kupovinama korisnika programa će se prikupljati, bilježiti, razvrstavati, koristiti, organizovati prenositi i redovno analizirati za svrhu segmentacije, pripreme prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanja potrošačkih navika, anketiranja, dodjeljivanja dodatnih benefita i direktnog marketinga. Isto tako, podaci za kontakt korisnika programa mogu biti upotrebljeni i za slanje promotivnih ponuda i drugih obavještenja partnera programa korisnicima programa putem sms-a, poštanske pošiljke, mail-a i ostalih elektronskih servisa i to samo onim korisnicima programa koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Slanje ponuda i drugih obavještenja će vršiti Sport Vision d.o.o. Bijeljina. Lični podaci o korisnicima programa se ne razmjenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Korisnik programa je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama čuvaju u centralnoj bazi kompanije Sport Vision d.o.o. Bjeljina u sjedištu privrednog društva, Pantelinska 79a, Bijeljina, Bosna i Hercegovina. Sport Vision d.o.o. Bijeljina se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti BiH, („Službeni glasnik BIH“, br. 49/06, 176/11) i važećim podzakonskim aktima, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na Pristupnoj izjavi i svoj pristanak može u svakom trenutku opozvati. U slučaju povrede prava, lice ima pravo da se obrati društvu Sport Vision d.o.o. Bijeljina kao kontroloru ličnih podataka i ima pravo na uvid i kopiju svojih podataka. Podaci o korisnicima programa mogu se slati ugovornim obrađivačima Sport Vision d.o.o. Bijeljina kao kontrolora zbirke ličnih podataka, koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o korisniku programa. Podaci korisnika programa će biti preneseni u elektronskom obliku na server kod kompanije/hosting provajdera Hetzner Online GmbH sa sjedištem u Njemačkoj a u svrhu čuvanja Podataka na nivou Sport Vision Grupacije. Podacima korisnika Programa će imati pristup društvo Omega Business Development d.o.o. iz Beograda, R Srbija, a u svrhu izrade i održavanje sistema za funkcionisanje Programa. Pristup Vašim ličnim podacima mogu imati i privredna društva koja se bave održavanjem sistema kluba potrošača i slanjem personalizovanih sms poruka, a čije podatke možete naći na web stranici www.sportandbonus.com. Podaci o korisnicima programa će se čuvati do opoziva Kartice od strane imaoca ili do opoziva Programa nakon čega će se izvršiti trajno brisanje Podataka korisnika programa. Osnovna Kartica nije prenosiva na drugo lice i može je koristiti isključivo registrovani korisnik programa čiji je potpis na Pristupnoj izjavi. Fizičko lice se može samo jednom registrovati u program i imati samo jednu osnovnu Karticu. Sport Vision d.o.o. Bijeljina i partneri programa zadržavaju pravo da u svakom trenutku provjere identitet donosioca Kartice.

Spisak aktuelnih partnera, kao i lista odabranih prodajnih mjesta na kojima važi Program, način registracije, sakupljanje bodova i benefiti programa se mogu provjeriti na www.sportandbonus.com ili na nekom od prodajnih mjesta partnera Programa. Da bi dobio bodove ili iskoristio neku od pogodnosti Programa korisnik Programa je dužan da prije plaćanja pokaže Karticu osoblju Sport Vision d.o.o. Bijeljina ili partnera Programa kod koga se obavlja transakcija. Naknadno upisivanje bodova nije moguće. Da bi dobio bodove ili iskoristio neku od pogodnosti programa korisnik programa je dužan da prije plaćanja pokaže karticu osoblju Sport Vision d.o.o. Bijeljina ili partnera programa kod koga se obavlja transakcija. Sport Vision d.o.o. Bijeljina zadržava pravo da dodjeljuje, mijenja i poništi benefite programa po vlastitoj procjeni.

Nakon svake kupovine u radnjama partnera programa član osvaja 1 bod na svake potrošene 2,5 KM. Svaki dobijeni bod (bonus) se u zavisnosti od trenutnog statusa člana, konvertuje u 5, 7, 10, 15 ili 20 feninga popusta za narednu kupovinu i bilježi na sport&bonus kartici. Ukoliko korisnik programa ima sakupljeno od 0 do 249 bodova, 1 bod = 5 feninga popusta na narednu kupovinu. Ukoliko korisnik programa ima 250-499 bodova, 1 bod = 7 feninga popusta na narednu kupovinu. Ukoliko ima 500-799, 1 bod = 10 feninga popusta na narednu kupovinu. Ukoliko korisnik ima 800-1299, 1 bod = 15 feninga popusta na narednu kupovinu. Ukoliko korisnik ima preko 1300 bodova, 1 bod = 20 feninga popusta na narednu kupovinu. Npr. član koji je sakupio preko 500 bodova i potroši 75 KM, osvojiće bonus od 30 bodova koji se konvertuju u 3 KM popusta na narednu kupovinu. Ako iznos njegovog sljedećeg računa bude recimo 80 KM, umanjiće se za 3 KM i iznosiće 77 KM. Bodovi prikupljeni na transakcije izvršene u prodavnicama partnerima programa su dostupni za potrošnju odmah nakon zaključenja računa. Bodovi prikupljeni na transakcije izvršene preko online prodavnica će biti na raspolaganju nakon 20 dana od kreiranja porudžbine, ukoliko kupac nije inicirao povrat kupljenih artikala.

Rok za iskorištenje KM popusta na kartici je do 6 mjeseci od trenutka njihove konverzije, tj. od kupovine kojom su dobijeni. U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonusni bilans se otpisuje u korist Sport Vision d.o.o. Bijeljina. Ukoliko je korisnik programa sakupio više od 2000 bodova, može dobiti i druge prodajne podsticaje. Bodovi osvojeni prilikom jedne kupovine se poništavaju nakon godinu dana. Benefite (Prodajne podsticaje) programa nije moguće kombinovati sa drugim benefitima koji važe u prodajnim objektima Sport Vision d.o.o. Bijeljina i partnera programa. U slučaju ukidanja programa sve do tada sakupljene KM popusta moći će da se iskoriste u roku od 30 dana od objave o ukidanju programa. Bodovi na kartici se ne mogu zamijeniti za gotovinu.

Korisnik programa može imati i sljedeće pogodnosti: „Sniženo uz sport&bonus karticu“ – proizvodi čija je cijena snižena uz sport&bonus karticu, „Poklon uz sport&bonus karticu“- proizvodi uz koje se dobijaju vidno naznačeni pokloni. U slučaju kupovine preko administrativne zabrane ili u slučaju plaćanja robe preko računa ne mogu se ostvarivati pogodnosti programa. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik programa je obavezan da karticu blokira preko svog online korisničkog naloga ili da nestanak kartice prijavi na Call centar u roku od 24h od trenutka otuđenja kartice, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se spriječila zloupotreba. Ukoliko korisnik programa ima sakupljene bodove na nestaloj kartici, Sport Vision d.o.o. Bijeljina će sakupljene bodove sa nestale kartice prenijeti na novu karticu na zahtjev korisnika programa. Ukoliko korisnik programa ne prijavi gubitak kartice, Sport Vision d.o.o. Bijeljina nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu i gubitak bodova.

Korisnik Programa ima pravo da preko svog online korisničkog naloga izmijeni podatke koje je prethodno dostavio Sport Vision d.o.o. Bijeljina i otkaže članstvo u Programu. Korisnik Programa takođe ima pravo da pozivom na Call centar otkaže korišćenje Kartice, uz povrat Kartice izdavaču. Važenje Kartice prestaje od trenutka kada Sport Vision d.o.o. Bijeljina primi obavještenje o otkazu i vraćanju Kartice i dužan je da podatke o korisniku Programa izbriše iz baze podataka. Sport Vision d.o.o. Bijeljina može prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz Programa bilo kog korisnika Programa. Sport Vision d.o.o. Bijeljina je dužan da korisnika Programa obavijesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku Programa. Ukoliko korisnik Programa iz tehničkih razloga ne može da realizuje svoj benefit može se obratiti Call centru na broj telefona 055 490 400. Svako neovlašćeno kopiranje, umnožavanje ili zloupotreba Kartice biće sankcionisana u skladu sa zakonskim propisima.

VIII     Eksterni linkovi

Internet-sajt može, s vrijemena na vreme, sadržati linkove na eksterne internet sajtove, koji mogu sadržati linkove na ponude i promocije trećih lica. Mi ih uključujemo da bismo Vama obezbijedili pristup informacijama, proizvodima ili uslugama koje Vi možete smatrati korisnim ili interesantnim.

Osim ukoliko nisu u pitanju drugi Internet Sajtovi, kako je navedeno u odjeljku I ovih Opštih uslova, Mi nismo odgovorni za sadržinu tih internet sajtova niti za bilo šta što oni nude i ne garantujemo da će oni biti na raspolaganju. Činjenica da Mi uključujemo linkove na takve eksterne internet sajtove ne znači da mi odobravamo ili da imamo bilo kakve veze sa njihovim operaterima ili licima koja ih razvijaju.

IX        Prava intelektualne svojine

Sva autorska prava, žigovi i druga prava intelektualne svojine na sve sadržaje (tekstualni, vizuelni i audio materijali, dizajn, slike, baze podataka, programerski kod i sl.) na Internet Sajtu pripadaju Nama ili subjektima koji su Nam dali dozvolu za njihovu upotrebu. Navedene materijale možete da koristite samo u mjeri koja je izričito navedena i koja je potrebna za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu ili za formiranje Vaše porudžbine i korišćenje drugih usluga koje Vam omogućavamo putem Internet Sajta. Zabranjeno je na bilo koji način mijenjati sadržaj Internet Sajta, ili isti reprodukovati ili javno prikazivati, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje propisa koji regulišu ovu oblast.  Korišćenjem bilo kog dijela Internet Sajta, smatra se da ste upoznati s ovim uslovima, kao i da prihvatate korišćenje sadržaja ove stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

U vezi sa sadržajem koji Vi objavljujete na Internet Sajtu, Vi ste saglasni da Nama i sa Nama povezanim pravnim licima, dajete vremenski i teritorijalno neograničeno, neopozivo, neisključivo i besplatno pravo i licencu da koristimo, umnožavamo, učitavamo, prenosimo, skladištimo, prerađujemo, prilagođavamo, objavljujemo, prevodimo, pravimo izvedena djela, distribuiramo, dajemo pod-licencu i da prikazujemo sadržaj (u cijelini ili djelimično) koji ste Vi poslali Nama i/ili da ga ugrađujemo u druge sadržaje u bilo kom obliku, ili u druge medije ili tehnologije.

X          Završne odredbe

Ovi Opšti uslovi se ne mogu mijenjati bez našeg izričitog pisanog pristanka.

Ako Mi izaberemo da, u bilo koje vrijeme, ne primjenimo bilo koju odredbu ovih Opštih uslova, neće se smatrati da smo se odrekli našeg prava da se naknadno pozovemo na te odredbe. Ukoliko se bude smatralo da je neka odredba nevažeća, ostale odredbe ostaju na snazi.

Ovi Opšti uslovi sačinjeni su u skladu sa pravom Bosne i Hercegovine i entiteta i na njih se primenjuju važeći propisi iz navedenih pravnih sistema.